Nyheter

Dec 11, 2011

Ny rapport om övergödningen i Östersjön publicerad. Ladda ner den här.

 

I rapporten visar vi att det finns en tydlig korrelation mellan de första symptomen på övergödning i Östersjön och flottningens avslutande. Vi undersöker också de belägg som finns för att lignin har en hämmande effekt för algtillväxt.

May 1, 2011
Nya faktadelar om Torsk och Strömming publicerade. Fler kommer förhoppningsvis följa snart.

 

 

Skogochfisk - blogg

http://skogochfisk.bloggsida.se

Inte gäddan också, väl?

- Sun, 08 Mar 2009 15:17:39 +0000

   

Gädda

Den fisk som kanske, tillsammans med abborren och mörten, mest symboliserar det ambitionslösa fritidsfisket är gäddan. Den, som finns i nästan varje liten skogstjärn, för att inte tala om de stora sjöarna, kan väl inte vara hotad. I själva verket har gäddan haft stora problem och nästan försvunnit från vissa områden. Det hela började för över 30 år sedan ute i det yttersta kustbandet, längs Gotlands och Ålands stränder. Sedan dess har problemområdena växt längre och längre in mot fastlandet [...]


Det är inte bara vi som oroar oss för situationen i Östersjön

En generell tillbakagång har skett i alla sorters fiske längs södra Ostkusten” - Fiskets framtid på södra ostkusten

"Laxen i Östersjön har minskat oroväckande, varnar forskare i Finland. Sedan 2005 har bestånden halverats. " - Dagens nyheter 7-feb-07

"Under de senaste decennierna har fiskare, lokala myndigheter och forskare rapporterat om minskande bestånd av framför allt gädda och abborre längs flera kustområden i egentliga Östersjön." – Rekryteringsskador hos Östersjöns kustfiskbestånd - fiskeriverket

"Situationen för miljön och fiskbestånden i Östersjön är akut." – Fiske för alla 2006-11-10

"Bara 24 smårödingar fastnade på åtta mil nät vid ett provfiske i Vättern i somras." - sr.se

"Sveriges nya lista över utrotningshotade arter är rena skräcken när det gäller hav och fiske." - Helsingborgs Dagblad 2009-07-25

"Tiden rinner ut för svenskt fiske. … Professor Kerstin Johannesson, på Tjärnö marinbiologiska laboratorium, ser en risk för att hotade fiskbestånd kollapsar helt om fem-sex år." – Svd 2006-07-03

Kerstin Johannesson, och många andra, efterlyser "snabba och kraftfulla åtgärder". Men vilka? De åtgärder som prövats har inte hjälpt. Man har begränsat fisket, renat utsläpp från samhällen och industrier, förbjudit användning av miljöfarliga substanser och mycket annat. Första orostecknen kom för mer än 40 år sedan men ännu har inte ett enda av fiskproblemen fått en allmänt accepterad förklaring eller kunnat åtgärdas. För en del fiskarter kan det snart vara för sent. Det här är inte längre en fråga enbart för experter. Alla engagerade måste ta sitt ansvar och ge uttryck för sina tankar och idéer.


Det här är vårt bidrag

Den etablerade forskningen mycket fokuserat på att den naturliga miljön störs genom utsläpp av olika slag, som miljögifter eller växtnäringsämnen, medan vi i stället har intresserat oss för det som försvunnit från miljön. Under de senaste decennierna har det skett omvälvande förändringar i det svenska skogs- och vattenlandskapet. Det har bl.a. lett till att mängden död ved minskat kraftigt, i skogen såväl som i vattendrag och sjöar. Med stöd bl.a. av publicerade artiklar och material på internet har vi försökt reda ut om och hur detta har påverkat livsbetingelserna för fisk. Vi har kommit fram till följande:

  • att fiskproblemen beror på att något livsnödvändigt försvunnit och inte på att något miljöstörande tillkommit
  • att de inte i första hand beror på överfiske, övergödning, klimatförändringar, eller minskade saltvattensinflöden till Östersjön.
  • att de är kopplade till radikala förändringar som skett inom skogsbruket och i skogarna
  • att fiskbestånd i Östersjön såväl som inlandsvatten har drabbats
  • att problemen inte bara finns i Sverige utan snarast är globala


 

 


Next page: Sammanfattning