Fiske och flottning forts.

Flottning och fiske vid Gotland

Under 70-talet minskar markant yrkesfiskets fångster av abborre, gädda och sik vid Gotland (Figur 1). Utvecklingen har så stora likheter med ålfisket att det knappast kan råda någon tvekan om att det är samma bakomliggande orsak, även om det dröjer en tid innan också sikfångsterna minskar.

Figur 1. Årsfångster av Abborre, Gädda och Sik vid Gotland

Vitmärlor i Södermanlands skärgård

Ett exempel på att det inte bara var fiskbestånd som förändrades i Egentliga Östersjön under 70-talet kommer från Asköområdet i Södermanlands skärgård, där mjukbottnens populationer av sötvattensvitmärla (Monoporeia affinis) och marin vitmärla (Pontoporeia femorata) minskade kraftigt, samtidigt som östersjömusslan (Macoma baltica) ökade. Förloppet (Figur 2) liknar mycket de vi sett för ål, abborre och gädda.

Figur 2. Förändringar i individtäthet över tiden hos vitmärlepopulationerna på station 6004
(45 m djup) i mellersta Askö-Landsortsområdet.

Från: Hans Cederwall, Makrofauna mjukbotten, trend- och områdesövervakning, Egentliga Östersjön, 2003.

Previous page: Fiske och flottning
Next page: Fisk och ved