Om Skogochfisk

Skogochfisk är en fristående organisation med målet att förändra den rådande syn som idag gäller inom forskningen på fiskområdet. Av den anledningen kommer vi att granska den forskning som bedrivs på området och försöka föra uppmärksamheten till forskning som visar på kopplingar mellan förändringar på land och förändringar i vattnen. Vi har inga planer eller ambitioner på att själva bedriva någon forskning.

Skogochfisk är:

Lennart Lundgren, Faktaansvarig
Gymnasielärare, Docent i organisk kemi med fytokemisk inriktning
lennart@skogochfisk.se

 

Martin Lundgren, Webmaster, Bloggare
Doktorand
info@skogochfisk.se

 

 

Previous page: Artiklar
Next page: Kontakta oss