Bakgrund

I Olaus Magnus Historia om de nordiska folken från 1560, kan man läsa om laxfisket i Östersjön. ”Knappast någonstädes i hela Europa finner man ett rikare laxfiske än i Bottniska hafvet upp emot Lappland … Jag har själf på Bottens kust längst i norr nära Torneå vid tiden för sommarsolståndet sett, hur man fångade och drog upp ur vattnet en så stor mängd lax, att de starkaste nät brusto under tyngden.” Om sillfisket i Skåne skriver han ”ty sillen kommer fram till kusten i så väldiga massor, att icke blott de fiskandes nät gå sönder, utan till och med en tveeggad stridsyxa eller hillebard, om man sticker den midt i fiskstimmet, blir stående däri”.

Idag är bilden en annan. Under de senaste 40 åren har många fiskbestånd drabbats av allvarliga störningar. Reproduktions- eller rekryteringsstörningar är vanligast. Alla typer av vatten har berörts men beståndsproblemen i Egentliga Östersjön har fått mest uppmärksamhet. Det är inget lokalt svenskt problem utan liknar mer ett globalt fenomen. Här hos oss ser problemen ut att komma i två omgångar. Första sträcker sig från 60-talets mitt till slutet av 70-talet, och den andra från slutet av 80-talet till idag. Tabell 1 visar exempel på tidiga beståndsproblem och Tabell 2 på sena.

Fiskart

Problem

Upptäcktsplats

Tidpunkt

Lax

Reproduktion

Indalsälven

1974

Sik

Rekrytering

Vid Gotland

1970-tal

Abborre

Rekrytering

Vid Gotland

1970-tal

Gädda

Rekrytering

Vid Gotland

1970-tal

Torsk

Embryoskador

Egentliga Östersjön

1979

Strömming

Vikt och fetthalt

Egentliga Östersjön

Slutet av 1970-talet

Nejonögon

Beståndsminskning

Ljungan och Dalälven

1965-1972

Ål

Fångstminskning

Östersjön

Mitten av 1960-talet

Ål

Minskad invandring

Europas atlantkust

Slutet av 1970-talet

Tabell 1. Tidiga beståndsproblem

Fiskart

Problem

Upptäcktsplats

Tidpunkt

Öring

Beståndsminskning

Sydsverige

Mitten av 90-talet

Röding

Beståndsminskning

Vättern

Mitten av 90-talet

Sik

Beståndsminskning

Vättern

Början av 90-talet

Siklöja

Beståndsminskning

Mälaren

Slutet av 80-talet

Skarpsill

Vikt och fetthalt

Egentliga Östersjön

Början av 90-talet

Abborre, gädda

Rekrytering

Skärgård Eg. Östersjön

Början av 90-talet

Tabell 2. Sena beståndsproblem


Previous page: Sammanfattning
Next page: En gemensam orsak