Varför vedsubstanser? forts.

Av vedsubstanserna anser vi att fenolerna är de mest intressanta eftersom det bland dem finns många antioxidanter och fytoöstrogener. Antioxidanterna hjälper till att skydda fisken mot syreradikaler som bildas bl.a. vid metabolismen av organiska miljögifter. Om skyddet försvagas är risken stor att fisken drabbas av oxidativ stress med skador av olika slag i släptåg. Fytoöstrogenernas roll är att dämpa effekten av östrogen i cellerna. Kanske kan det verka lite avigt då östrogenhormonerna, som reglerar reproduktion och andra viktiga processer, är absolut nödvändiga för fisken. Men för höga östrogenhalter eller östrogen vid fel tidpunkt är skadligt för fisken och fytoöstrogenerna kan förhindrar att det sker.

I anslutning till detta har vi funderat på om fiskarna anpassat produktionen av östrogen till den miljö som fisken normalt lever i, att sötvattensfiskar i fytoöstrogenrika vatten har högre östrogenproduktion än fisken i havet där det finns mindre med fytoöstrogener. Det betyder att om fytoöstrogenerna försvinner så drabbas sötvattensfiskarna av östrogenöverskott, vilket kan förklara varför rekryteringen av alla sötvattensfiskar i Kalmarsund och södra Ostkustens ytterskärgårdar nästan upphört medan strömming och skarpsill klarar sig. Då kan man också förstå hur det kommer sig att skarpsillen nu sprider sig allt längre in i skärgårdarna och högre upp i Bottniska viken. Tidigare hindrade fytoöstrogenerna den spridningen genom att östrogenaktiviteten hos skarpsillen blev för låg. Alltså, när halterna av fytoöstrogener minskar så utökas skarpsillens utbredningsområde.

Ved innehåller en uppsjö av lågmolekylära fenoler - som lignaner, flavonoider, tanniner, stilbener och diarylheptanoider - men den fenol som dominerar är lignin. Det är inte något enhetligt ämne utan en komplex polymer uppbyggd av fenylpropanenheter. Ca en tredjedel av veden är lignin. Det lignin som finns i vattnet är troligtvis polymera fragment från det nativa ligninet i ved. Ska någon substans framhållas framför de andra så gissar vi att det är lignin eftersom:

  1. Det finns mer lignin i ved än av alla andra fenoler tillsammans.
  2. Lignin påverkar östrogenkoncentrationerna i djurceller både som fytoöstrogen och genom att förhindra återcirkulation av östrogenmetaboliter från tarmen.
  3. Lignin behövs för att tarmen ska få "rätt" mikroflora.
  4. Lignin är en antioxidant.
  5. Lignin bryts inte så lätt ner av mikroorganismerna i vattnet.
  6. Man vet att det finns lignin i vattendrag och hav. Däremot vet man inte hur mycket som finns och inget om biologiska effekter i vattnen.

Figur 1. Lignin

Previous page: Varför vedsubstanser?
Next page: Slutsats